NIWO-accountantsverklaring nodig?

Bent u beroepsvervoerder met een vrachtauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo? Dan moet u beschikken over een eurovergunning (transportvergunning). Bij het aanvragen van een eurovergunning moet u eerst aan vier kwaliteitseisen voldoen:

– Vakbekwaamheid
– Reële vestiging
– Financiële draagkracht (kredietwaardigheid en risicodragend vermogen)
– Betrouwbaarheid

Om te bewijzen dat u kredietwaardig bent en over voldoende risicodragend vermogen beschikt, moet u een jaarrekening met verklaring van een accountant of administratiekantoor tonen. Uw vermogen komt tot stand door storting van kapitaal, inbreng voertuigen of een achtergestelde lening. Bron: www.niwo.nl

Omdat veel zzp’ers of kleine ondernemingen niet zijn aangesloten bij een accountant of administratiekantoor kunt u bij ons een verklaring laten afleggen over uw jaarrekening ten behoeve van uw kredietwaardigheid en risicodragend vermogen.

Als gecertificeerd lid van NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen) zijn wij beëdigd tot het afgeven van een balansverklaring voor een NIWO eurovergunning, een financieringsaanvraag of WAS-verklaring.

NIWO-Starters
(nog géén activiteiten)

U gaat starten met een transportonderneming, dan hebben wij het onderstaande nodig om een verklaring te mogen afgeven:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Recent bankafschrift van de zakelijke rekening met een saldo van minimaal €9.000,- of een aankoopbewijs van een transportmiddel

Let op: uw startvermogen mag niet tot stand zijn gekomen door een onderhandse lening, wel een achtergestelde lening.

Lever de documenten volledig en per email aan en voorkom vertraging.

Tarief: € 295,00 excl. BTW

NIWO-Bestaande ondernemingen

Uw bedrijfsactiviteiten zijn al gestart en u wilt uw huidige eurovergunning verlengen, dan hebben wij het onderstaande nodig om een verklaring te mogen afgeven:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Recente jaarcijfers en de ondernemersaangifte;
 • Grootboekkaarten
 • Kolommenbalans;
 • Debiteuren- en crediteurenkaart;
 • Leasecontracten;
 • Laatste vier Btw-aangiften.

Let op: wij controleren de aangiften via de belastingdienst op juistheid.

Lever de documenten volledig en per email aan en voorkom vertraging.

Tarief: € 395,00 excl. BTW

Voor de overige diensten als verklaring winstprognose, Paychecked, CAO-verklaring PostNL, ZMP-toeslag en GLS kunnen we u een offerte uitbrengen.